Jak správně vybrat ventilátor ?

VÝPOČET VENTILÁTORU :ventilace

Jak správně vybrat ventilátor ?

Zde je uvedený jednoduchý příklad, kdy pomocí koeficientů a způsobu použití místnosti odvodíte potřebnou velikost ventilátoru.

Stanovení objemového průtoku - Q (m3/h)

Množství vzduchu odváděného z větraného prostoru je rovno objemovému průtoku ventilátoru.

 

Tab. 1 - Informativní intenzity výměny vzduchu (1/h)
druh místnosti         koef. n
Obytné místnosti 2 až 3
Kanceláře 3 až 10
Obchody, soukromé plavecké bazény 4 až 8
Restaurace, laboratoře, akumulátory 8 až 12
Restaurační kuchyně 15 až 20
Garáže, chemické čistírny 5 až 8
Dílny bez zdrojů tepla a škodlivin 3 až 6
Šatny 2 až 3
Kantýny 6 až 8
Kuřárny 10
Místnosti pro sušení oděvů 6
Fotokomory 10 až 15
Záchody v bytech 2 až 3
Záchody v kancelářských budovách 3 až 5
Záchody v závodech 8 až 10
Záchody veřejné 10 - 15

 

Tab. 2 - Doporučené dávky čerstvého vzduchu na osobu (m3/h)
druh místnosti    Vos
Kanceláře, kantýny   30
Obchody, tělocvičny   20
Restaurace   40
Umyvárny na 1 výtok teplé vody 30
Šatny na 1 šatní místo 20
Sprchy na 1 sprchu 150 až 200
Záchody na 1 mísu 50
  na 1 pisoár 25

 

Příklad laického výpočtu : Ventilace prodejní místnosti, šířky-5m, délky-4m, výšky-2,7m. Navržené pro 3 osoby.

Z tabulky 1 - "Informativní intenzity výměny vzduchu", jsme zvolili koeficient výměny vzduchu pro obchod : koef. n. 5.

a) V = (5 metrů x 4 metry x 2,7 metru) x 5 koeficient  =  270   m3/h

 

 

Z tabulky 2 "Doporučené dávky čerstvého vzduchu na osobu", jsme zvolili potřebnou dávku výměny vzduchu pro obchod : 20 m3/h / osobu.
b) V = 3 osoby x 20 m3/h/osobu = 60 m3/h
Pro návrh ventilátoru uvažujeme vždy větší z obou hodnot !!!
  1. Výpočet objemového průtoku vzduchu Q = 270 m3/h. V sortimentu hledejte ventilátor minimálně s tímto průtokem.
Copyright 2016 - 2024 © Ventilatory-klima.cz